Om

Välkommen till Budskär


Välkommen till Budskär!

Samfälligheten bildades 1964 och består för närvarande av ca 130 fastigheter.

Vi hoppas att Ni snart skall känna Er hemmastadda här i Budskär och vår önskan är, att Ni precis som alla vi andra, som redan bor här, snart skall finna att Budskär är en av de bästa platserna på jorden att bo på.


Vi måste tänka på varandra

Från och med att Ni svänger av från Särövägen in till Budskär, kommer Ni in på ett idag mer och mer sällsynt område, som har bevarat sin unika karaktär av lantlig idyll och lyckats undslippa det tråkiga stuket med kantstenar och trottoarer.

Fartgränsen 30 km/t, som börjar omgående där Budskär börjar, är livsviktigt att vi följer och är satt med tanke på att vägen inte är till enbart för bilar, utan lika mycket för promenerande med eller utan barnvagn, samt barn och vuxna på cykel. Håller vi fartgränsen går det alldeles utmärkt att samsas om vägen. Observera att när man passerar den gamla banvallen, som i dag är gång- och cykelbana, skall företräde lämnas, vilket också är markerat som ett övergångsställe.

En annan sak som bidrar till den trivsamma miljön, är den "mjuka" bebyggelsen där Ni inte finner två lika hus. Byggnationen har kommit till sakta och lugnt; ett hus i taget.


Utmarker och gårdar

Budskär är ju delar av och utmarker till alla de små gårdar, som funnits i denna trakt. De flesta fastigheterna i Budskär ligger på dessa utmarker, som inte gick att odla så mycket på men var utmärkta till bete. Stor del av marken var beväxt med ljung, som fick eldas av med jämna mellanrum för att ny och mjäll ljung skulle växa fram som bete för korna.

All tång som flöt in på stränderna hämtades till gårdarna och användes både som isolering i husen och som den utmärkta gödsel tången är.


Öar, försörjning och hav

På öarna utanför Budskär hade man kor och får på bete om somrarna. Öarna försåg också många i trakten med ved för matlagning och värme; så kallat vrakgods. Detta har blivit en bristvara eftersom det mesta av sådant gods numera fraktas i containrar och inte som däckslast på fartygen. En annan bristvara är tyvärr fisken i havet utanför Budskär. Tidigare var havet fiskrikt och fisken var en stor del av försörjningen för folket här. Man fraktade fisken, liksom stora mängder hummer och krabba, med häst och vagn till Göteborg där den såldes till restauranger och fiskhandlare.


Havet, källa till samvaro

Fastän de flesta fisksorterna lyser med sin frånvaro, vill vi verkligen rekommendera att använda några fina sommarkvällar till den trevliga samvaron att fiska småvittling. Ett bra ställe är till exempel innanför Maleviksholmen. Rensa fisken på hemvägen. Stek den omgående i mycket smör. Avnjut den på knäckebröd tillsammans med en god öl och en lagom kall Skåne.


Vår gemensamma väg

Där Ni svänger in på vår väg, Krokaviksvägen, börjar också Skörvalla vägsamfällighets ansvarsområde, och slutar där Krokaviksvägen slutar.

Vägen Wallbergs backe ingår delvis i vägsamfälligheten, men alla andra sidovägar är enskilda och underhålls av respektive vägs fastigheter.

Vår väg, som tidigare var ganska dålig och gropig samt dammade mycket på sommaren, var en ständigt återkommande arbetsplats för alla oss som bodde här. Men för ett antal år sedan iordninggjordes vägen grundligt och asfalterades. Det var ett verkligt krafttag både vad det gäller personligt arbete och engagemang, samt inte minst stora kostnader.


Hänsyn till varandra och vägen

För att även i fortsättningen kunna hålla vår väg i gott skick, med samma blygsamma årsavgift, måste vi alla följa vissa krav som är beslutade i vår gemensamma vägsamfällighet.

Där Krokaviksvägen börjar finns ett antal skyltar som talar om att vägen är privat, att det finns bulor på vägen, belastningen av vägen får vara max 25 tons totalvikt, samt inte minst viktigt för allas vår trevnad och säkerhet att vi håller 20 km/t som fartgräns. Givetvis gäller denna fartgräns även mopederna, som kör på tok för fort på småvägarna. Att inte köra fortare än 20 km/t är ingen konst. Håller man denna hastighet behöver man heller inte bromsa när man passerar vägbulorna. Vad som också är mycket viktigt för vår väg är att vi alla använder mötesplatserna, som är tillräckligt många och märkta med M-skylt. Har Ni missat en mötande bil, skall den som är närmast en mötesplats backa. Att mötas mellan mötesplatserna gör att våra dyra vägkanter går sönder och förorsakar onödiga kostnader.


Årsmöte med kaffe och prat

Varje år har vi årsmöte i vägsamfälligheten där vi diskuterar vägen, väljer styrelse och dricker kaffe. Vi träffas i Båthuset som ligger längst ner i Lahall. Det är ett bra tillfälle att träffas och diskutera olika saker. Vår önskan är att alla skall känna sig välkomna på våra årsmöten.


Bry sig om pärlor

Nu avslutar vi denna välkomsthälsning med en förhoppning om att även Ni skall finna Budskär vara den lilla Pärla, som vi alla gemensamt skall vårda, bevara och bry oss om.

Några bilder

Akvarell från Stensholmarna.

Målad av Ingvar Orrelid, som är en känd konstnär från trakten.

Klicka på bild för större bild.