Aktuellt

Aktuellt


Senaste:

Inläggning av protokoll med handlingar från styrelsemöte 20 september 2022 under fliken Arkiv / Styrelseprotokoll.


Vi tackar vår tidigare ordförande Christer Friman som på egen begäran avgick i samband med årsmötet. Christer har varit ordförande sedan han valdes på årsmötet den 26 maj 2009! Det innebär 13 års arbete som ordförande för oss i vår vägsamfällighet.

Vi välkomnar samtidigt vår nya ordförande Adam Eisner. Lycka till med uppdraget.


Enligt årsmötesbeslut har alla protokoll och dokument som ligger under sidan Arkiv skyddats för obehöriga.

Därför krävs det användarnamn och lösenord för åtkomst.


Gå till sidan Arkiv för ytterligare information.